Prezes URE poinformował o rozstrzygnięciu ostatniej z tegorocznych aukcji dla OZE, w której startowały nowe projekty wiatrowe i fotowoltaiczne o mocy do 1 MW. Wygrało ją 759 ofert, złożonych przez 260 wytwórców. Wszystkie dotyczyły instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego - poinformował URE. Do aukcji przystąpiło ponad 400 wytwórców, składając ponad 1000 ofert.

Minimalna cena, po jakiej sprzedano energię wyniosła 269,00 zł za MWh, cena maksymalna to 327,00 zł za MWh. Zakontraktowany wolumen energii elektrycznej to 11,43 TWh za 3,6 mld zł.

"Jestem zadowolony, że wszystkie tegoroczne aukcje przebiegły bez zakłóceń, a system IPA (Internetowa Platforma Aukcyjna) po raz kolejny zdał egzamin. Zrobiliśmy także wszystko, co w naszej mocy, aby w ostatnich dniach przed poszczególnymi aukcjami dopuścić do udziału w nich wszystkich spóźnialskich chętnych" - podkreślił prezes URE Rafał Gawin.

Jak podkreślił, sprzedano prawie połowę przewidzianej do zakontraktowania energii, a jej wartość stanowi 30 proc. łącznej kwoty przewidzianej we wszystkich ogłoszeniach. "Taka proporcja oznacza, że zakontraktowana w wyniku aukcji energia jest tańsza, niż zakładał ustawodawca" – wskazał Gawin.

URE podał też, że w ostatniej aukcji, z uwagi na duży wolumen wynikający ze złożonych ofert nie doszło do zastosowania reguły „wymuszenia konkurencji”, ale zadziałała ustawowa reguła, zgodnie z którą w przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

Reklama

Według URE, 44 oferty proponowały identyczną cenę - 327 zł za MWh - w ramach której konieczne było ustalenie tzw. punktu odcięcia. Różnica czasowa pomiędzy ostatnią ofertą zakwalifikowaną jako wygrana, a kolejną ofertą, która została uznana jako przegrana, wynosiła 5 sekund. Dokładny czas wysłania każdej oferty ustala automatycznie system Internetowej Platformy Aukcyjnej z dokładnością do jednej tysięcznej sekundy - podkreślił Urząd.

We wszystkich tegorocznych aukcjach dla OZE do sprzedaży przeznaczono blisko 185 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W sumie sprzedano prawie 91 TWh o łącznej wartości blisko 20,6 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia, 20,3 mld zł trafi do instalacji nowych. URE szacuje, że dzięki aukcjom z 2019 r. powstanie ok. 2,2 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 0,9 GW w technologii PV oraz niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

Regulator przypomniał, że ustawodawca określił łączną maksymalną sumę wsparcia dla nowych instalacji na ponad 44 mld zł. Wykorzystały one ok. 46 proc. budżetu, sprzedając jednocześnie wolumen odpowiadający 63 proc. możliwej do zakontraktowania ilości energii.

W tzw. aukcjach migracyjnych, dla instalacji przechodzących z kończącego się systemu świadectw pochodzenia, z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld zł, zakontraktowano nieco ponad 315 mln, niewiele ponad 1 proc. Jednocześnie instalacje te wykorzystały tylko 1 proc. wolumenu energii przewidzianego przez ustawodawcę.(PAP)