W Europie wprowadzane są regulacje, które w bardzo niedługim czasie zmienią całkowicie architekturę europejskiego nieba. My jako Polska, kraj o największej dynamice rozwoju ruchu lotniczego, musimy znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Tak się złożyło, że pierwszy raz w historii, jako Polska, będziemy przewodniczyć A6. Alians ten zrzesza największych usługodawców z obszaru zapewniania ruchu lotniczego w Europie. To wielkie wyróżnienie, zarówno dla naszego kraju jak i dla mnie osobiście. Daje nam to również niezwykłą możliwość wpływania na to, w jaki sposób będziemy budować tę nową architekturę europejskiego nieba.

Ze strategicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o naszą przestrzeń powietrzną, to Polska znajduje się w idealnym miejscu, gdzie łączy się ze sobą cały ruch na kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. Dodatkowo jesteśmy krajem o największej dynamice wzrostu ruchu lotniczego.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA stwierdziło, że w przeciągu pięciu lat jądro natężenia ruchu lotniczego przesunie się nad Polskę. To wielka szansa na to, abyśmy mogli wpływać na europejskie regulacje.