Jak wskazało w komunikacie CIR, chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt zmieni zakres usługi, polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

Według resortu finansów, które przygotowało projekt, zmiana ta pozwoli na przygotowanie przez Krajową Administrację Skarbową jeszcze pełniejszych zeznań dla podatników. Usługa ta w 2020 r. będzie dotyczyć – analogicznie jak w 2019 r. – zeznań na formularzach PIT 37 i PIT 38; nie obejmie zaś podatników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej.

Reklama

CIR w komunikacie wyjaśnia, że usługa polega na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

Wskazano, że KAS wypełnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ub. rok oraz danych znajdujących się w rejestrach własnych szefa KAS i innych rejestrach państwowych, np. PESEL.

W komunikacie przypomniano, że wdrożenie usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem portalu podatkowego przez KAS wypełnionego zeznania zostało rozłożone w czasie. Przyjęto, że realizacja usługi będzie następować w dwóch etapach.

"Zmiana nie przesądza o rezygnacji z udostępniania wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla przedsiębiorców, gdyż część usług dedykowanych przedsiębiorcom będzie dostępna w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów" - czytamy. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt