"Kolejne samorządy występują z wnioskami o przywrócenie autobusowych linii, które zostały kiedyś zlikwidowane, a które są potrzebne mieszkańcom. Dofinansowanie wynosi 1 zł do tak zwanego wozokilometra. W tej transzy mamy nowych 50 wniosków, które dotyczą kilkuset połączeń, które uznano za najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców" - powiedział Radziwiłł.

Wojewoda wyjaśnił, że na przyszły rok dysponuje kwotą 60 mln zł na dofinansowanie przewozów autobusowych, a obecnie rozdysponowana transza to 10 mln zł. "W pierwszej transzy udaje nam się dofinansować samorządy kwotą 100 mln zł. W praktyce oznacza to, że będziemy finansować 10 mln km przejechanych przez pasażerów" - dodał Radziwiłł.

W poniedziałek wnioski podpisali przedstawiciele ośmiu samorządów z powiatów: garwolińskiego, gostynińskiego, ostrołęckiego, przysuskiego, wołomińskiego oraz gmin: Pomiechówek, Staroźreby i Troszyn.

Według założeń Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych ma przyczynić się do zwiększenia siatki połączeń lokalnych, z których korzystają mieszkańcy mniejszych miejscowości. Zgodnie z przepisami wsparcie centralne może dotyczyć tylko tych tras, które przestały być obsługiwane co najmniej trzy miesiące przed wejściem w życie ustawy o pomocy rządowej.

W 2019 r. samorządy złożyły 294 wnioski o dofinansowanie 1,5 tys. linii, na obszarze 943 gmin zamieszkanych przez ponad 13,6 mln osób. W 2019 r. Fundusz dysponował kwotą 300 mln zł. W 2020 r. na wsparcie odtworzenia lokalnych połączeń autobusowych rząd zarezerwował 800 mln zł.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski