UOKiK ukarał Cyfrowy Polsat za niedozwolone praktyki przy transmisji Euro 2016


Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Cyfrowy Polsat dwie kary pieniężne w łącznej kwocie ponad 34,9 mln zł w wyniku stosowania przez spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (Euro 2016), podał regulator.
"Z uwagi na wpływające sygnały konsumentów wskazujące na możliwość dopuszczenia się przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie naruszeń w związku z oferowaniem i świadczeniem usług transmisji meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do przedsiębiorcy serię wystąpień dotyczących między innymi: sposobu informowania konsumentów o warunkach dostępu do transmisji Euro 2016, jakości usług świadczonych w ramach pakietu Ipla Euro 2016 za pośrednictwem telewizji internetowej Ipla, utrudniania abonentom spółki korzystającym z usługi telewizji dostępu do niemieckich kanałów ogólnodostępnych ZDF i Das Erste oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do dostępności kanałów Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3 w ramach świadczonych usług telewizji" - czytamy w uzasadnieniu do decyzji Urzędu.
"W ramach ww. działań - pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (doręczonym przedsiębiorcy w tym samym dniu, tj. 20 czerwca 2016 r.) - prezes Urzędu wskazał, iż podejmowane przez spółkę działania polegające na utrudnianiu dostępu do kanałów ZDF oraz Das Erste mogą stanowić nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na ww. wystąpienie prezesa Urzędu spółka udzieliła odpowiedzi w piśmie z dnia 27 czerwca 2016 r." - czytamy dalej.
Powyższe wystąpienie nie wpłynęło jednak na zmianę praktyki spółki, podkreślono.
"Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 369 ze zm.) nakłada się na Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie:
1. w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 369 ze zm.), w zakresie opisanym w pkt I rozstrzygnięcia niniejszej decyzji, karę pieniężną w wysokości 20 068 112 zł po zaokrągleniu, płatną do budżetu państwa
2. w związku z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 369 ze zm.), w zakresie opisanym w pkt II rozstrzygnięcia niniejszej decyzji, karę pieniężną w wysokości 14 850 403 zł po zaokrągleniu , płatną do budżetu państwa" - czytamy dalej.
UOKiK postanowił także obciążyć Cyfrowy Polsat kosztami postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w kwocie 80 zł oraz zobowiązać do ich zwrotu prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Regulator nałożył także na Cyfrowy Polsat obowiązek publikacji, na koszt spółki, na głównej stronie internetowej Cyfrowy Polsat w terminie do 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji odpowiedniego oświadczenia.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.
(ISBnews)