W programie rozgłośni katolickich "Poranek Siódma9" minister rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniała, że program Aktywności Społecznej Osób Starszych adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych i służy wspieraniu projektów aktywizujących osoby starsze.

"Zależy nam na tym, aby osoby starsze były aktywne, bo kiedy jesteśmy aktywni, spotykamy innych, żyje nam się lepiej i żyjemy w poczuciu zdrowia. (…) Do tej pory dofinansowaliśmy ponad 1400 projektów, a ponad 600 tys. osób było tymi programami objęte" – wskazała.

Wnioski – jak podkreśliła – można składać do 31 stycznia, a granty opiewają na kwoty od 20 tys. do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji (za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy). Budżet programu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynosi 40 mln zł.

Rządowy program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.

Reklama

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. do organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl