Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną do 721 303 akcji serii G


Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics rozpoczął ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję do 721 303 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Oferta prowadzona jest w trybie budowania księgi popytu.
"Oferta jest skierowana, na zasadach określonych w zasadach subskrypcji, wyłącznie do inwestorów, którzy:
a)zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje oferowane z grona osób, które są: (i) inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu rozporządzenia 2017/1129, (ii) obejmą akcje oferowane o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora,
b)zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie a) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób" - czytamy w komunikacie.
Oferta została rozpoczęta bezpośrednio po publikacji raportu bieżącego w trybie budowania księgi popytu.
"Przewiduje się, że proces budowania księgi popytu zakończy się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 CET" - czytamy dalej.
Wcześniej w styczniu akcjonariusze Medicalgorithmics wyrazili zgodę na emisję do 721 303 akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru, ale z pierwszeństwem dla akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na dzień rejestracji na NWZ. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dalszą realizację procesu zmiany modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii.
Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.
(ISBnews)