Co prawda udział gospodarstw domowych, które z powodu trudności finansowych nie opłacają w terminie rachunków za media (ogrzewanie, prąd, gaz, woda itp.). ciągle maleje, ale wciąż jest ich dużo. W całej wspólnocie w 2018 r. prawie 7 proc. gospodarstw domowych nie było stać na terminowe opłacanie rachunków za media. W 2013 odsetek ten był na poziomie nieco ponad 10 proc.

W Unii Europejskiej nieco mniej niż 14 proc. gospodarstw domowych składających się z jednej osoby dorosłej z dziećmi na utrzymaniu napotykało takie trudności w 2018 r. W przypadku rodzin składających się z dwóch osób dorosłych, z których przynajmniej jedno ma 65 lat lub więcej, odsetek ten był o wiele niższy i wynosił mniej niż 3 proc. Natomiast w rodzinach z dwiema osobami dorosłymi i co najmniej trójką dzieci, było to ok. 11 proc.

Wśród państw członkowskich UE największe problemy z terminowym regulowaniem rachunków mieli mieszkańcy Grecji. W 2018 r. ponad jedna trzecia gospodarstw domowych Hellady (36 proc.) borykała się z tym problemem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niewiele mniejszy odsetek (30 proc.) zaobserwowano w Bułgarii.

Z danych Eurostatu wynika, że w najlepszej kondycji finansowej są gospodarstwa domowe w Holandii, Czechach, Szwecji i Austrii. W tych krajach kłopoty z terminowymi płatnościami za media miało tylko około 2 proc. gospodarstw domowych.

Reklama

W ogólnym zestawieniu rodzin z największymi problemami finansowymi polskie gospodarstwa domowe, z odsetkiem na poziomie 6,3 proc., uplasowały się na 17. pozycji, tuż za Francją (6,4 proc.). Lepiej od Polski (poza wcześniej wspomnianą czwórką liderów) wypadły: Wielka Brytania (5,4 proc.), Dania (5,1 proc.), Belgia, Włochy i Portugalia (po 4,5 proc.), Luksemburg (3,6 proc.) oraz Niemcy (3,0 proc.).

Podobnie jak w całej Europie, także w Polsce największe problemy z terminowym płaceniem rachunków miały samotne osoby z dziećmi na utrzymaniu (18,9 proc.). W przypadku dwójki dorosłych i jednego dziecka odsetek ten wynosił 6,5 proc., wśród rodzin 2+2 było to 6,9 proc., a przy trójce lub więcej dzieci odsetek ten wzrastał do 10,1 proc.

>>> Czytaj też: Szokujące dane z raportu Oxfam o nierównościach. "Nasze gospodarki napychają kieszenie miliarderów i wielkich firm"