Polska stała się częścią Unii Europejskiej i w kolejnych traktatach przekazywała jej część swojej suwerenności, bo to się nam, Polakom – obywatelom i firmom – opłaca. Podobnie jak inne średnie i mniejsze europejskie kraje weszliśmy w proces integracji i powołaliśmy wspólne instytucje, takie jak Komisja Europejska czy TSUE, żeby strzegły naszych interesów przed dyktatem największych krajów.

>>> CAŁY TEKST W ŚRODOWYM WYDANIU DGP