We wcześniejszych terminach, spotkania z mieszkańcami odbyły się w Dobrzyniewie Dużym, Wasilkowie, Białymstoku.

PKP PLK prezentowały na nich nowe propozycje przebiegu trasy po tym, gdy zaproponowane w 2019 r. warianty wzbudziły duży opór społeczny i niezadowolenie mieszkańców. Podnosili oni między innymi, że propozycje przebiegu inwestycji przygotowano na podstawie nieaktualnych map, które nie uwzględniają obecnej zabudowy mieszkalnej wokół Białegostoku. Argumentowali, że obwodnica przetnie wiele prywatnych posesji, gdzie w ostatnich latach powstało wiele domów.

Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec poinformował w środę PAP, że tylko w spotkaniach w Białymstoku, Wasilkowie i Dobrzyniewie Dużym - w ocenie PKP PLK - wzięło udział około tysiąca osób.

"Dziś spotkanie w Knyszynie. Na każdym spotkaniu kolejarze informowali o północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku i efektach jakie powinna przynieść. Przedstawiono warianty przebiegu przygotowane przez projektanta oraz przez mieszkańców i władze samorządowe. Każdy z biorących udział mógł zadać pytania oraz przekazać uwagi, m.in. wykorzystując ankiety" - poinformował Siemieniec. Dodał, że będą przeanalizowane wyniki tych ankiet. Zapewnił, że przeanalizowane będą także warianty przebiegu trasy, które przygotowali mieszkańcy.

"Po spotkaniach, w ciągu kilku miesięcy mogą zostać wybrane warianty do dalszego, szczegółowego opracowania. Pozwoli to do końca roku wybrać najkorzystniejszy wariant, który dalej posłuży do opracowania dokumentacji projektowej" - poinformował rzecznik PKP PLK SA. Mirosław Siemieniec podkreśla, że chodzi o wybór rozwiązania, które będzie "najbardziej optymalne" ze względu na ruch kolejowy, rozwój regionu oraz usprawnienie komunikacji w rejonie Białegostoku.

"Celem projektu jest skrócenie czasu jazdy pociągów z Warszawy do Ełku, Suwałk, w kierunku państw nadbałtyckich oraz możliwość budowy przystanków osobowych na przebiegu obwodnicy kolejowej. Dzięki inwestycji sprawniejszy będzie przejazd pociągów towarowych przez stację Białystok" - przypomina Siemieniec.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka