Gospodarzem spotkania w Wiecznym Mieście był stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i przy IFAD Artur Pollok.

Formalnie Polska jako 177. kraj przystąpiła do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa 29 stycznia.

Minister Ardanowski powiedział podczas spotkania, że Polska jest krajem o "bardzo ciekawym i bogatym rolnictwie". "Bardzo staramy się o to, by było to rolnictwo zrównoważone i przyjazne środowisku" - dodał.

"Niestabilność, brak bezpieczeństwa i zmiany klimatyczne są na naszych oczach, ale ja uważam, że największym wyzwaniem jest brak bezpieczeństwa żywnościowego. Głód jest nielogiczny, niezrozumiały, jest grzechem wobec Boga Stwórcy" - dodał. Dlatego, jak zaznaczył Ardanowski, konieczna jest współpraca krajów, które mają dobre warunki życia.

Krzysztof Szczerski mówił zaś o rosnącym zaangażowaniu Polski w ramach systemu instytucji ONZ. Przypomniał o już zakończonej dwuletniej kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i obecnym udziale w Radzie Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Zwrócił uwagę na ambicje Polski, by być "częścią sceny międzynarodowej". Jak zaznaczył, przynależność do IFAD jest elementem tego zaangażowania.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)