Analitycy spodziewali się wzrostu PKB kdk o 0,1 proc., po wzroście w III kw. o 0,2 proc., po korekcie z +0,1 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w IV kwartale o 0,4 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 0,3 proc. po wzroście w III kw. o 0,6 proc., po korekcie z 0,5 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł o 0,3 proc. w IV kwartale rdr. Tu prognozowano +0,2 proc., po wzroście w III kw. o 1,1 proc., po korekcie z +1,0 proc. (PAP Biznes)