Według komunikatu, zadanie obejmuje kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia, a zakończenie ostatniego z etapów realizacji zadania - przekazanie do eksploatacji, nastąpi do dnia 10 sierpnia 2021 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 35 978 469,00 zł, podano także.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Energa i Enea zawieszają finansowanie budowy nowego bloku w Ostrołęce