i2 Development: Zobowiązania grupy wyniosły wstępnie 338,2 mln zł na koniec 2019


Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Wartość zobowiązań skonsolidowanych i2 Development, rozumiana jako suma zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, wyniosła 338,16 mln zł na 31 grudnia 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne szacunki.
"W tym:
- zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 90 565 tys. zł,
- zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 105 714 tys. zł,
- zobowiązania przeterminowane: 4 167 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła łącznie 511,12 mln zł, podano także.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2018 r. sprzedała 397 lokali.
(ISBnews)