Onico pracuje nad nową strategią działalności na rynku LPGWarszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Onico - w celu wypracowania nowej strategii działalności na rynku LPG - rozpoczęło oficjalną współpracę z Instytutem Studiów Energetycznych, podała spółka.

"W związku z tym prezes Instytutu dr inż. Andrzej Sikora będzie w imieniu naszej firmy uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami branży" - czytamy w komunikacie.

11 września ub. r. Onico informowało, że złożyło w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Wcześniej spółka poinformowała, że Capitale Tre Investments - główny akcjonariusz spółki, zależny od Tomasza Turczyna - zawarł umowę przewstępnego zbycia 605 000 akcji Onico stanowiących 40,77% kapitału zakładowego i 54,55% głosów na walnym zgromadzeniu na rzecz inwestora branżowego.

30 sierpnia ub.r. Eneris Fuels Société Anonyme z siedzibą w Frisange (Luksemburg) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o przejęcie przez podmioty zależne kontroli nad Onico

Onico to jeden z największych niezależnych importerów paliw (zwłaszcza LPG, ON i biopaliw) do Polski. W 2019 r. spółka miała 1,3 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)