Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy o finansowanieWarszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła umowę zmieniającą do umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, która uwzględnia przeprowadzenie emisji akcji serii F do 23 marca br., podała spółka.

Treść umowy obejmuje następujące okoliczności:

"A. Brak do 23 marca 2020 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie:
(i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta;
(ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz
(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F.
B. Data końcowa została zmieniona na dzień 23 marca 2020 r.
C. Najpóźniej w dniu 25 marca 2020 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)