Głosowanie było tajne. Deputowani Partii Alenki Bratuszek (SAB) wcześniej ogłosili, że nie wezmą w nim udziału. Za kandydaturą Janszy głosowało 52 deputowanych, przeciw było 32, a sześciu wstrzymało się od głosowania.

Jansza obejmie stanowisko po zatwierdzeniu składu rządu przez parlament.

Nowy premier zastąpił centrolewicowego premiera Marjana Szareca, który zrezygnował w styczniu z funkcji szefa mniejszościowego rządu.

Do nominacji Janszy przez prezydenta Boruta Pahora doszło 26 lutego, dzień po uzgodnieniu przez SDS większościowej koalicji z centrolewicową Partią Nowoczesnego Centrum (SMS), konserwatywną Nową Słowenią i Demokratyczną Partią Emerytów Słowenii (DeSUS).

Jansza zapowiedział, że jego rząd skupi się na poprawie sytuacji w służbie zdrowia, ograniczeniu biurokracji i decentralizacji kraju. W drugiej połowie 2021 roku Słowenia ma przewodniczyć UE. (PAP)