AC SA rekomenduje 2,8 zł na akcję dywidendy za 2019 r.


Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - AC SA rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 2,8 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy, podała spółka.
"Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy [...] zarząd spółki, biorąc pod uwagę planowane na 2020 r. rozwojowe projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,8 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie, dodano.
W maju ub.r. akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 38 922 405,02 zł, czyli 3,94 zł na jedną akcję.
Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.
(ISBnews)