Program Pracowniczych Planów Kapitałowych wkracza w drugi etap, który obejmie 22 tysiące firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników – w sumie ponad 2 miliony uczestników.

Doświadczenia pierwszego etapu – w którym uczestniczyły przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników – pokazują, jak dużą rolę w podejmowaniu przez pracowników decyzji dotyczących udziału w PPK odgrywa postawa pracodawcy. Dlatego też Polski Fundusz Rozwoju, operator programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, postanowił po raz kolejny przyznać wyróżnienia firmom, które dzięki podjętym działaniom osiągnęły ponadprzeciętne wyniki pod względem partycypacji swoich pracowników w programie.

Tytułem „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” 4 marca uhonorowano sześć firm z różnych branż: Fakro, Google Polska, Notus Finanse, Scania Polska, Welcome Airport Services i Sephora. Przed uroczystością wręczenia wyróżnień prezes PFR, Paweł Borys, przedstawił wyniki badań CBOS dotyczące wpływu pracodawców na decyzje pracowników w sprawie PPK. Wynika z nich, że w niemal 60 proc. przypadków postawa pracodawcy miała kluczowe znaczenie.

- Rola pracodawcy jeśli chodzi o wdrażanie PPK jest widoczna w dwóch wymiarach. Pierwszy dotyczy tego, że pracodawca jest w tej sprawie podstawowym źródłem informacji dla pracowników. Zaangażowanie pracodawcy w dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących programu jest niezwykle ważne. Drugi wymiar dotyczy tego, na ile pracodawca angażuje się pozytywnie lub negatywnie w PPK – czy zachęca, czy zniechęca, czy zachowuje się neutralnie – podsumował wyniki badań Paweł Borys.

Reklama

Prezes PFR wskazał też na różnicę w podejściu firm polskich i zagranicznych. W tych drugich pracodawcy bardziej aktywnie wspierają pracowników w decyzjach o przystąpieniu do PPK, co przekłada się na wyższą partycypację. Paweł Borys widzi tu dużą rolę do odegrania przez PFR i programy takie jak „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”.

- Dla większość międzynarodowych pracodawców tego typu formy programów emerytalnych są bardzo dobrze znane. Na rynkach brytyjskim, amerykańskim, francuskim czy skandynawskim jest czymś normalnym, że pracodawca umożliwia gromadzenie pracownikom oszczędności na emeryturę. Czeka nas więc dużo pracy nad tym, by przekonać polskich pracodawców do budowania większej odpowiedzialności społecznej poprzez zwiększanie bezpieczeństwa finansowego pracowników – mówił prezes PFR.

Laureatami poprzedniej edycji programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” były firmy Budimex, Emitel, Ernst&Young i Komfort. Po drugiej edycji wyróżnionych firm jest dziesięć, a docelowo ma być sto. Najlepsze osiągnęły partycypację na poziomie ok. 80 proc. Jak to zrobiły?

- PPK w firmie Fakro zyskał rangę projektu strategicznego. Został wybrany bardzo dobry zespół wdrażający ten temat. Za tym poszła silna polityka informacyjna – przekazywaliśmy dużo informacji w intranecie, ludzie z zespołu rozmawiali z pracownikami i odpowiadali na ich pytania, mieliśmy też wsparcie ze strony instytucji finansowej – mówił Paweł Muszyński, dyrektor regionalny Fakro.

- Najważniejszą sprawą było przekonanie naszej kadry kierowniczej średniego szczebla. To był klucz, ponieważ bezpośredni przełożeni codziennie rozmawiali z pracownikami na temat PPK, gdy wielu pracowników zastanawiało się, czy zostać w programie czy się wypisać. Kolejnym etapem były spotkania wewnętrzne, których zorganizowaliśmy kilkadziesiąt, mieliśmy zewnętrznych ekspertów, zaangażowały się mocno związki zawodowe „Solidarność” . Dzięki temu 70 proc. pracowników zostało w programie – mówił Piotr Wieczorek, prezes zarządu Welcome Airport Services.

Przedstawiciele wyróżnionych firm zwrócili uwagę na fakt, że PPK może przyczynić się do pogłębienia relacji między pracodawcą i załogą, a także stać się czynnikiem motywacyjnym i częścią polityki HR, mającej na celu pozyskanie wartościowych pracowników i utrzymanie obecnych.