Polimex-Mostostal ma prawomocny wyrok zasądzający na rzecz spółki 40,4 mln zł


Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny ogłosił wyrok - jako II instancja - w sprawie z powództwa Polimeksu-Mostostalu przeciwko Miastu Katowice, w związku z odstąpieniem od umowy zawartej w dniu 3 października 2011 r. na "Budowę wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach", podała spółka. Sąd zasądził na rzecz spółki łącznie z odsetkami ok. 40,4 mln zł. Wyrok jest prawomocny.
"W I instancji, Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział II Cywilny zasądził na rzecz emitenta kwotę roszczenia w wysokości 17,5 mln zł. Wyrokiem wydanym w dniu dzisiejszym, Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w przedmiotowej sprawie, w ten sposób że: _i_ kwotę ogólną zasądzonego roszczenia podwyższył z kwoty ok. 17,5 mln zł do kwoty ok. 26,1 mln zł; _ii_ sprecyzował, że odsetki do dnia 31 grudnia 2015 r. są odsetkami ustawowymi, a od dnia 1 stycznia 2016 r. odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz oddalił apelację zamawiającego w całości, oddalił apelację emitenta w pozostałym zakresie i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz emitenta w kwocie ok. 53,6 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Kwota zasądzona przez Sąd Apelacyjny na rzecz spółki łącznie z odsetkami wynosi ok. 40,4 mln zł. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, podano również.
Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)