Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Kruk planuje, że wartość nakładów na inwestycje w portfele wierzytelności w tym roku będzie wyższa niż w 2019 roku, a aktywność spółki będzie dotyczyć głównie Polski i Rumunii, poinformował prezes Piotr Krupa. 

"W 2020 roku chcemy zainwestować więcej niż w 2019 utrzymując jednocześnie dobre poziomy zwrotów. W 4 kwartale powróciliśmy na rynek włoski i przy naszym selektywnym podejściu, sfinalizowaliśmy pierwsze transakcje o łącznej wartości 99 mln zł. Jednak to rynek polski i rumuński dominuje w naszych planach inwestycyjnych na ten rok. We Włoszech i Hiszpanii pozostaniemy selektywni" - powiedział Krupa, cytowany w komunikacie. 

Dodał, że pod względem siły bilansu spółka ma elastyczny dostęp do finansowania oraz mocne przepływy gotówkowe i będzie szukać nowych szans na zwiększenie aktywności inwestycyjnej.

Kruk podał dzisiaj, że nakłady na portfele wierzytelności w 2019 roku wyniosły 781 mln zł przy wartości nominalnej 8,3 mld zł i w porównaniu do roku poprzedniego były niższe o 44%. Jednocześnie stopy zwrotu brutto szacowane na moment inwestycji z portfeli nabytych w 2019 roku wynoszą średnio ponad 24%, w porównaniu do 22% dla inwestycji z 2018 roku. 

"Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,3x oraz elastycznym dostępem do finansowania, Kruk jest dobrze pozycjonowany do zwiększenia swojej aktywności inwestycyjnej zarówno w Polsce, Rumunii jak i w pozostałych krajach Europy" - podano w prezentacji.

Wartość portfela na bilansie wzrosła o 3% r/r do 4,2 mld zł, przy zakładanych przyszłych przepływach pieniężnych (ERC) na poziomie 7,6 mld zł (wzrost r/r o 5%). Na Polskę przypada 45%, Rumunię 24%, Włochy 19% a pozostałe rynki 12% wartości portfela, podano także.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)