"Wojsko jest przygotowane na różne sytuacje związane z występowaniem koronawirusa na terenie Polski i wspiera cywilny system ochrony zdrowia. Współdziałamy z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli i żołnierzy" – napisał resort. Podkreślił, że w gotowości jest pięć wojskowych szpitali.

W sztabie kryzysowym Ministerstwa Zdrowia są „oddelegowani w trybie 24-godzinnym” oficerowie łącznikowi Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„W resorcie obrony narodowej oraz jednostkach Wojska Polskiego prowadzimy działania ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród żołnierzy i pracowników oraz żołnierzy i pracowników wojsk obcych” – zapewniło MON.

Resort obrony podkreślił, że w stałej gotowości utrzymuje 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. „Wojskowym i cywilnym instytucjom leczniczym oraz jednostkom wojskowym przekazujemy sprzęt ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne, które udostępnia Agencja Rezerw Materiałowych dla zabezpieczenia działań przeciwepidemicznych” – oświadczyło MON.

Zapewniło, że jednostki wojskowe mają niezbędną ilość środków dezynfekujących.

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Bilogicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii może wykonać 350 testów dziennie umożliwiających wykrywanie koronawirusa.

W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne i gotowi do wsparcia lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu wyposażony w 100 łóżek przeznaczony do kwarantanny i udzielania pomocy potrzebującym, budynek we Wrocławiu wyposażony w 200 łóżek do przeprowadzania kwarantanny.

Wojskowe lotnictwo w razie potrzeby zapewni samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.

W związane z prewencją kontrole na granicach są zaangażowane Wojska Obrony Terytorialnej. Wspierają działania administracji publicznej w punktach kontrolnych oraz przy transporcie. Ponadto „terytorialsi” kontaktują się telefonicznie z weteranami i sprawdzają, jakiej pomocy mogą im udzielić, aby ograniczyć możliwość narażenia osób starszych na zakażenie.

W wojsku wprowadzono zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego. Dotyczą one stosowania zasad higieny, ograniczenia lub wstrzymania udziału w szkoleniach oraz w imprezach masowych, ograniczenia lub całkowitego wstrzymania wyjazdów w rejony dużego ryzyka zachorowań, prowadzenia działań informacyjnych z zakresu profilaktyki.

Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy przybywający do Polski z zagranicy wypełniają formularz wywiadu epidemiologicznego. Na jego podstawie są podejmowane kroki profilaktyczne w postaci nadzoru lub kwarantanny.

Wojewódzkie Sztaby Wojskowe we współpracy z władzami samorządowymi monitorują sytuację epidemiologiczną.

Wstrzymano przedsięwzięcia rekrutacjne w ramach akcji „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, a także zajęcia w uczelniach i szkołach podległych MON.

Przełożono ćwiczenia żołnierzy rezerwy.

MON zwróciło uwagę, że "Wojsko Polskie od samego początku było zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem rozwoju koronawirusa w kraju”. „Wojskowe samoloty przetransportowały polskich obywateli wracających z chińskiego Wuhan. Na bazie szpitala wojskowego we Wrocławiu zorganizowaliśmy zabezpieczenie medyczne, gdzie osoby powracające poddane były kwarantannie oraz objęte specjalistyczną opieką i niezbędną diagnostyką. Siły Zbrojne RP jako pierwsze podjęły działania profilaktyczne i zdobyły doświadczenie w walce z koronawirusem” – oświadczył resort.

„Sytuacja jest dynamiczna i wojsko maksymalnie szybko dostosowuje się do nowych wyzwań i potrzeb” – zapewniło MON. Według resortu „dotychczas wszczęte procedury (nie tylko w wojsku) działają modelowo”, a wszystkie służby współdziałają, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli, i stale monitorują sytuację.

Według informacji podanych przez w środę po południu, hospitalizowanych z powodu koronawirusa jest 317 osób (jest wśród nich doowódca generalny gen. Jarosław Mika), 1 193 objęto kwarantanną, a 11 524 nadzorem epidemiologicznym.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 27 przypadków zarażenia koronawirusem. (PAP)

autor: Jakub Borowski