Poniżej nowy system wag w porównaniu do roku 2019:

2020 2019
INFLACJA OGÓŁEM 100 100
Żywność i napoje bezalkoholowe 25,24 24,89
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,25 6,37
Odzież i obuwie 4,94 4,94
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 18,44 19,17
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,8 5,7
Zdrowie 5,29 5,12
Transport 9,89 10,34
Łączność 4,54 4,18
Rekreacja i kultura 6,62 6,44
Edukacja 1,15 1,07
Restauracja i hotele 6,12 6,2
Inne towary i usługi 5,72 5,58

(PAP Biznes)