Komputronik spodziewa się wzrostu sprzedaży w kanałach e-commerce


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Komputronik spodziewa się, iż skutki koronowirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej, podała spółka. Jednocześnie spodziewany jest wzrost sprzedaży w kanałach e-commerce, podkreślono także.
"W szczególności emitent wskazuje, iż:
- sprzedaż w salonach stacjonarnych może ulec istotnemu obniżeniu, jak również identyfikowane jest ryzyko zamknięcia lokali, w których znajdują się salony stacjonarne Komputronik;
- spodziewany jest przy tym wzrost sprzedaży w kanałach e-commerce, dla których aktualnie skala zmian jest niemożliwa do przewidzenia;
- emitent identyfikuje ryzyko występowania przerw w dostawach produktów, które mogą wpłynąć na poziom sprzedaży;
- emitent posiada w sprzedaży asortyment, który cieszy się wysokim popytem w kontekście ograniczeń związanych ze swobodnym przemieszczaniem się lub preferencjami do pozostawania w miejscu zamieszkania, a także w związku z podejmowaniem pracy zdalnej (z wykorzystaniem urządzeń technologicznych i łączeniem się z zasobami IT u pracodawcy)" - czytamy w komunikacie.
Niezależnie od wskazanych powyżej oczekiwanych efektów koronawirusa COVID-19 istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na sytuację operacyjną oraz finansową Komputronika w perspektywie najbliższych okresów sprawozdawczych, będzie również przebieg postępowań restrukturyzacyjnych spółki oraz spółki zależnej Komputronik Biznes, podkreślono.
Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)