Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Creepy Jar odwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) zaplanowane na 26 marca br. w związku z koronawirusem, podała spółka.

"Przyczyną uzasadniającą decyzję zarządu o odwołaniu NWZA jest ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż nowy termin NWZA zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego, a ogłoszenie o zwołaniu NWZA zostanie podane do publicznej wiadomości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej pod koniec lutego spółka informowała, że na planowanym NWZA zamierza przegłosować m.in. uchwałę dotyczącą ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji spółki, a także dotyczącą zmiany statutu związaną z przyznaniem zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 67 000 nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, oraz w zakresie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)