W oświadczeniu rząd wskazał, że "niektóre firmy już odczuły wpływ tych czynników" i przyznał, że na razie nie można "dokładnie określić, jak głęboki będzie wpływ na gospodarkę".

Władze zapowiedziały podjęcie działań w celu utrzymania stabilizacji finansowej. Bank centralny zapowiedział sięgnięcie po działania regulacyjne, by ułatwić organizacjom finansowym adaptowanie się do "dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych".

Rząd zaproponował pomoc przedsiębiorstwom, jeśli przy realizacji zamówień państwowych dojdzie do okoliczności "siły wyższej". W przypadku firm turystycznych i przewoźników lotniczych rząd zezwoli na odroczenie ściągania podatków. Taka ulga może być rozszerzona także na inne branże.

Bank centralny pozwolił organizacjom kredytowym, by podczas współpracy z kredytobiorcami z branży transportowej i turystycznej nie brały pod uwagę pogorszenia się oceny zdolności finansowej tych firm. Państwo będzie oferowało gwarancje podczas restrukturyzacji i prolongowania kredytów zaciągniętych przez podmioty z tej branży.

Reklama

Również małemu i średniemu biznesowi władze obiecały wsparcie, w tym m.in. rozszerzenie programów gwarancji państwowych i ulgowych kredytów. Firmy będą mogły ubiegać się o odroczenie o trzy miesiące płatności za mienie, które wynajmują od państwa bądź organów administracji lokalnej. Bank centralny jest gotów rozszerzyć na mały i średni biznes zalecenia dotyczące nieuwzględniania przez organizacje kredytowe ich sytuacji finansowej. Program refinansowania kredytów dla małych i średnich firm może być zmieniony tak, by był bardziej dla nich atrakcyjny.

Branży handlu władze Rosji zaoferują krótkoterminowe ulgowe kredyty, obniżenie do zera ceł importowych, rozszerzenie praktyki tzw. zielonego korytarza celnego w przypadku towarów o istotnym znaczeniu socjalnym.

Na potrzeby branży farmaceutycznej i producentów sprzętu medycznego bank centralny złagodził warunki udzielania kredytów. Ponadto rząd zmieni dotychczasową listę firm o znaczeniu systemowym dla państwa.

Ponadto rząd obiecał wsparcie finansowe regionom Federacji Rosyjskiej przy pokryciu kosztów świadczeń związanych ze zwolnieniem lekarskim osób poddanych kwarantannie z powodu koronawirusa.

Jak poinformowały we wtorek rosyjskie agencje informacyjne, największe linie lotnicze kierują pracowników na urlopy z powodu wstrzymania rejsów międzynarodowych. Wiceminister transportu Rosji Aleksandr Nieradźko przyznał we wtorek, że niektórym przewoźnikom grozi bankructwo. Branża lotnicza może stracić z powodu wstrzymania połączeń od 70 do 100 mld rubli (ok. 932 mln USD - 1,3 mld USD), według różnych ocen.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)