Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł.

"Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie Wytwarzanie i w związku z tym zasadność utworzenia dla tego segmentu dodatkowego odpisu w wysokości 121 mln zł z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów do łącznego poziomu netto 610 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Uwzględniając dodatkowy odpis dla segmentu Wytwarzanie, łączna wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 1 035 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł.

"Wartość przedmiotowych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym" - zaznaczono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Agencja S&P: Globalny wzrost PKB w tym roku wyniesie 1-1,5 proc.