Cel finansowy przyjętej dziś strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł, podała spółka.

"Celem aspiracyjnym jest osiągnięcie w okresie realizacji strategii rozwoju wyniku netto na poziomie 20 mln zł. Nie podajemy precyzyjnie terminu osiągnięcia tego celu, ze względu na cztery zagrożenia o charakterze makroekonomicznym:
- globalna recesja gospodarcza w wyniku utrzymującej się pandemii,
- problem z pozyskaniem wykwalifikowanych zasobów kadrowych z rynku krajowego,
- zmiany klimatyczne, które mogą wpływać pośrednio lub bezpośrednio poprzez regulacje na opłacalność produkcji (inwestycje),
- możliwości ograniczenia dostępu do rynków zagranicznych (protekcjonizm)" - czytamy w prezentacji."Podkreślamy związek wyniku i przepływów pieniężnych. Odbudowaliśmy stabilną pozycję gotówkową grupy Mostostal Zabrze - zmniejszyliśmy zadłużenie netto do niewielkiego poziomu i poprawiliśmy strukturę zadłużenia. Tę dobrą pozycję chcemy utrzymać przy pomocy zarządzania kapitałem obrotowym i sprzedaży nieprodukcyjnego majątku, ale przede wszystkim generując dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W recesję wejdziemy ze zredukowanym zadłużeniem o korzystnej strukturze" - czytamy dalej.

Reklama

Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 17,34 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

ZOBACZ WIDEO >>>