Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, podała spółka.
"Emitent działając [i] w oparciu o uchwałę zarządu emitenta z dnia 19 marca 2020 r. […] oraz [ii] na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe złożył wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta został złożony do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.
Zarząd Elektrobudowy wcześniej dziś informował, że postanowił odstąpić do realizacji emisji akcji serii F oraz niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)