"Prognozowany cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce będzie jeszcze głębszy ze względu na pandemię COVID-19, która zmniejszy wydatki konsumentów, inwestycje i wzrost popytu zewnętrznego. Fitch obniżył prognozę wzrostu realnego PKB w Polsce z 3,3 proc. do 1,8 proc., jako odzwierciedlenie oczekiwanego spadku konsumpcji prywatnej do 2,5 proc. (z 3,9 proc. w 2019 r.) i bliskiego neutralnemu wkładowi do PKB handlu zagranicznego. Wzrost wróci do 3,2 proc. w roku 2021, kiedy konsumpcja prywatna i inwestycje odbiją" - napisano w raporcie.

Fitch ocenia, że ryzyka dla wzrostu w 2020 r. pozostają w dużej mierze skierowane w dół, biorąc pod uwagę niepewność związaną z czasem trwania epidemii w zw. z koronawirusem.

Zdaniem agencji, NBP, po obniżce stóp proc. o 50 pb. w marcu, podwyższy stopy w przyszłym roku wraz z poprawą koniunktury.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka jest rozgrzana. Nasz przemysł będzie miał problemy

Hamowanie globalnej gospodarki

Fitch Ratings obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB na ten rok do 1,3 proc. z 2,5 proc. Prognoza dla gospodarki strefy euro została obniżona do -0,4 proc.

"Nasz bazowy scenariusz został agresywnie obniżony. Pomimo oczekiwanego odbicia gospodarki w Chinach od II kw. 2020 roku, wzrost spowolni do 3,7 proc. w całym roku. Prognozujemy spadek PKB we Włoszech na poziomie 2 proc. w tym roku, w Hiszpanii niemal o 1 proc. Nasz bazowy scenariusz nie zakłada pełnej skali zamknięć w innych europejskich krajach lub w USA (prace nad prognozami zakończono 16 marca). Ale nawet w obecnym scenariuszu oczekujemy, poziomu wzrostu na -0,4 proc. w tym roku. Prognozujemy wzrost PKB USA na poziomie 1 proc. w 2020 roku wobec prognozy sprzed wirusa 2 proc., a PKB w II kw. br. spadnie o 0,5 proc." - czytamy w raporcie " Global Economic Outlook - March 2020".

Prognozy na 2020 r. są następujące: dla Turcji: 3,7 proc., dla Australii: 1,2 proc., dla Szwajcarii: 0,3 proc., dla Niemiec: -0,3 proc.

Według Fitcha, w 2021 r. gospodarka Niemiec wzrośnie o 1,6 proc., zaś w całej strefie euro - o 1,8 proc., a w gospodarce globalnej - o 3,3 proc.

Prognozy agencji dla USA to 1 proc. i 1,9 proc. odpowiednio w 2020 r. i w 2021, zaś dla Chin: 3,7 proc. w br. i 7,2 proc. w 2021 roku.

>>> Czytaj też: Czy Unia Europejska przetrwa pandemię koronawirusa?