Wojsko otrzymało prawo sprawdzania tożsamości obywateli, ograniczania ich prawa do przemieszczenia się, jeżeli wiadomo, że dana osoba znajduje się pod kwarantanną. Mogą też zatrzymywać pojazdy, blokować granice. Dla wypełniania tych uprawnień mają prawo użycia siły fizycznej i środków przymusu, lecz wyłącznie w skrajnych przypadkach.

Upoważnienia te wojsko będzie miało wyłącznie w ramach stanu wyjątkowego, który na razie ma trwać do 13 kwietnia. Jednak parlament może przesunąć ten termin na wniosek rządu.

W ramach stanu wyjątkowego MSW otrzymało prawo do monitorowania bez specjalnego zezwolenia sądu telefonów komórkowych obywateli odbywających kwarantannę. To samo dotyczy ich pojazdów.

Zawarte w ustawie przepisy spotkały się z ostrym sprzeciwem lewicowej opozycji. „Mówimy o wojnie z niewidzialnym wrogiem. Oby się nie okazało, że tym niewidzialnym wrogiem są wolności obywateli” – oświadczył poseł Krum Zarkow.

Szczególne uprawnienia ustawa daje ministrowi zdrowia. Otrzymał prawo ograniczania przemieszczania się obywateli, zamykania lub określania czasu pracy placówek handlowych, kulturalnych i innych obiektów użyteczności publicznej, a także uczelni.

Parlament odrzucił wniosek o zawieszenie w czasie trwania stanu wyjątkowego spłacania przez osoby fizyczne rat kredytowych, w tym hipotecznych. Jednak za opóźnienie spłaty rat nie będą naliczane karne odsetki. Dotyczy to zarówno banków, jak i firm udzielających tzw. szybkich kredytów. Pracodawcy nie będą mogli wysyłać przymusowo pracowników na bezpłatne urlopy. Będą jednak mogli wysyłać ich na płatny urlop.

Nie będzie też moratorium na opłatę rachunków za usługi komunalne, będzie natomiast przedłużenie terminu płatności z 10 do 20 dni. Na czas trwania stanu wyjątkowego wstrzymuje się wykonywanie wyroków sądowych dotyczących m.in. spraw majątkowych, blokowania kont osób fizycznych i szpitali. Biznesowi przedłużono terminy na złożenie części oświadczeń i dokonanie płatności.

Jednocześnie minister zdrowia w ramach nowej ustawy zakazał korzystania z parków i wszelkich otwartych terenów rekreacyjnych. Wyjątkiem jest spacer z psem na powietrzu.

Ustawiono też posterunki kontrolne na wjazdach do miast, a osoby przyjeżdżające powinny przedstawić powody swej podróży. Wpuszczani będą ludzie o stałym zameldowaniu lub zatrudnieniu w danym mieście. Muszą oni mieć przy sobie stosowne dokumenty.

W godzinach od 8.30 do 10.30 sklepy spożywcze i apteki mają być dostępne wyłącznie dla osób powyżej 60 lat w celu ograniczenia rozprzestrzenia się Covid-19.

W Bułgarii dotychczas zakaziło się koronawirusem 127 osób, trzy osoby zmarły, a jedna jest w stanie krytycznym.

Ewgenia Manołowa (PAP)