Bowim miał wstępnie 3,2 mln zł zysku netto w 2019 r.


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Bowim odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r., co stanowi spadek o 8,23 mln zł r/r, według szacunkowych danych, podała spółka.
"Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za 2019 rok wyniósł 15 527 tys. zł, co stanowi spadek o 17 083 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 302,96 mln zł, co stanowi spadek o 63,76 mln zł r/r.
"Spadek przychodów netto ze sprzedaży jest wynikiem niekorzystnej sytuacji rynkowej, w tym utrzymujących się od czwartego kwartału 2018 roku niekorzystnych zmian cen wyrobów hutniczych. Z uwagi na trudną sytuację rynkową, w tym spadek rentowności w 2019 roku, zarząd pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki finansowe" - czytamy dalej.
Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)