Skarbiec Holding miał 12,75 mln zł zysku netto w I poł. r.fin. 2019: 2020


Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 12,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 lipca - 31 grudnia 2019) wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 15,73 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,5 mln zł w I poł. r.fin. 2019/2020 wobec 44,13 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 11,53 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej.
Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)