Oprócz Prawa o prokuraturze projekt zmienia również przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Sumy depozytowe to przechowywane obce środki pieniężne, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym.

Reklama

Jak podkreślił resort w uzasadnieniu projektu, projektowane przepisy mają na celu wyeliminowanie ryzyka ewentualnych nieprawidłowości oraz ujednolicenia praktyki w zakresie przechowywania tych środków.

"Brak przepisów prawnych odnoszących się do tych kwestii skutkuje bowiem intuicyjnym wręcz postępowaniem z zabezpieczonymi sumami depozytowymi, jedynie w drodze analogii wzorowanym na postępowaniu z depozytami sądowymi. Przechowywanie sum depozytowych w różny sposób przez poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury w rezultacie powoduje niezasadne zróżnicowanie sytuacji podmiotów z depozytami tymi w taki czy inny sposób związanych" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem nowelizacji sumy depozytowe uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach prokuratury lub bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek gromadzone będą na rachunkach depozytowych Ministra Finansów. Chodzi o: Prokuraturę Generalną oraz prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.

Rachunki te będą prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, a dysponować nimi mają kierownicy jednostek.

Sumy depozytowe zdeponowane na innych rachunkach bądź rachunkach niezapewniających dysponowania nimi przez właściwego kierownika jednostki prokuratury należy przekazać na odpowiednie konto do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów.

Ponadto projektowane zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym przewidują, że na rachunek depozytowy ministra finansów mają też trafiać środki finansowe podlegające zabezpieczeniu majątkowemu. Zdaniem resortu ujednolici to sytuację osób, na których mieniu dokonano zabezpieczeń majątkowych.

Jak podkreślono, ten obszar również pozostawał dotychczas nieuregulowany, co skutkowało dokonywaniem wpłat środków głównie na rachunki bankowe prowadzone dla poszczególnych prokuratur przez różne banki, "bądź też, praktycznie bez podstawy prawnej - na rachunki depozytowe Ministra Finansów prowadzone dla sądów".

Projekt nowelizacji określa też m.in. waluty, w jakich prowadzone są rachunki depozytowe Ministra Finansów, sposób dokonywania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych w walutach innych niż te, w których rachunki te są prowadzone oraz waluty, w których dokonywane są wypłaty.

Przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2020 r. za wyjątkiem przepisów przewidujących ograniczenie zakładania i przedłużania lokat terminowych, które mają wejść w życie dzień po ich ogłoszeniu.(PAP)