Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Zarząd APS Energia rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd składa wniosek do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, aby zysk netto emitenta za rok 2019 w kwocie 3 361 037,65 zł został przeznaczony na:
1) kapitał zapasowy w kwocie 1 951 762,95 zł,
2) wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w łącznej kwocie 1 409 274,70 zł, co stanowi 5 groszy na jedną akcję emitenta" - czytamy w komunikacie.
Uzasadnieniem proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza i prognozy związane z dalszym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej z powodu epidemii COVID-19, które stanowią przyczynę przeznaczenia 58,1% zysku netto na kapitał zapasowy, wskazano.
"Natomiast uzasadnieniem dla przeznaczenia części zysku spółki na wypłatę dywidendy jest polityka spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30% zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową. W związku z obecną sytuacją finansową spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2020 w ramach obowiązującej strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczania spółki przed ekonomicznymi skutkami epidemii, zdaniem zarządu przeznaczenie 13,2% skonsolidowanego zysku netto grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki" - czytamy dalej.
Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15 maja 2020 r. a dnia wypłaty dywidendy na 25 maja 2020 r., podano także.
W kwietniu 2019 r. akcjonariusze APS Energia zdecydowali o przeznaczeniu 6,83 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,09 zł na akcję
APS Energia odnotowało 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,36 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej.
APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)