Bioton miał 126,69 mln zł straty netto, 163,54 mln zł straty EBIT w 2019 r.


Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Bioton odnotował 126,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Rok 2019 zamyka pierwszy etap działań związanych z transformacją spółki, o których zarząd informował w poprzednich dwóch latach. Podstawową częścią tego etapu było zbudowanie podstaw efektywnej organizacji zarówno z punktu widzenia ilościowego jak i jakościowego. Spółka w obecnej uproszczonej i bardziej spłaszczonej strukturze organizacyjnej, będzie mogła bardziej efektywnie funkcjonować na rynku, zarówno pod względem szybkości działania jak i ponoszonych kosztów. W 2019 roku spółka w ramach tych działań uprościła szereg
procesów, redukując ich liczbę o ponad 40% poprzez eliminacje, a także w znacznym stopniu wdrażając elektroniczne rozwiązania zarówno w zakresie obiegu dokumentów jak i bieżącej komunikacji co między innymi przełożyło się na znacznie lepsze rozumienie kosztów funkcjonowania organizacji" - czytamy w liście zarządu, dołączonym do raportu rocznego.
"W sprawozdaniu skonsolidowanym, grupa dokonała także odpisu w łącznej kwocie 146,4 mln zł, związanego z działalnością Biolek oraz występowaniem dwóch zdarzeń o charakterze siły wyższej – tj. choroby ASF oraz związanego z pandemią COVID-19, która stanowiła podstawę odpisu o wartości 90,9 mln zł związanego z produktem Suilectin oraz wartością Goodwill, w kwocie 55,5 mln zł. Oba te odpisy zostały potwierdzone opinią audytora, jako takie jednakże nie mają charakteru gotówkowego dla spółki. Zarząd spółki, po przeprowadzonych konsultacjach ocenia, że dokonanie korekt nie będzie miało negatywnego wpływu ze strony instytucji finansujących działalność spółki" - dodano.

Strata operacyjna wyniosła 163,54 mln zł wobec 52,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,03 mln zł w 2019 r. wobec 241,17 mln zł rok wcześniej.
"W wynikach raportowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółka wykazała przychody ze sprzedaży na poziomie 202 mln zł - tj. spadek o 16%, w porównaniu do roku 2018. Jednakże odnosząc ten wynik do porównywalnej struktury w roku 2018 i 2019 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 202 mln zł oraz EBITDA na poziomie 15,4 mln zł, co stanowi odpowiednio 10% i 188% w porównaniu do roku 2018" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 195,98 mln zł wobec 75,79 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)