"Dostosowujemy się do bieżących wyzwań i wprowadzamy nowe działania, które pomogą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją” - oświadczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Najlepsze wnioski na sfinansowanie nowych zadań badawczych, wybrane przez ekspertów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymają dodatkowe dofinansowanie od kilkuset do miliona zł” – dodała Jarosińska-Jedynak. Wnioski można składać do 12 maja 2020 r.

Jak poinformowało MFiPR, z dodatkowych środków mogą skorzystać naukowcy, którzy już obecnie realizują projekty badawczo-rozwojowe w działaniu „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” POIR, w programach TEAM, TEAM TECH, First TEAM, HOMING oraz POWROTY.

Nowe zadania badawcze muszą dotyczyć tematyki COVID-19, na przykład zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych czy związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Zespołom naukowym gotowym podjąć się realizacji nowych zdań badawczych FNP oferuje zwiększenia dofinansowania dla już realizowanych projektów oraz ewentualne przedłużenie czasu realizacji tych projektów - podkreśliło ministerstwo.(PAP)