ING BSK oczekuje niższego r: r zysku netto grupy w I kw. 2020 r.


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zarząd ING Banku Śląskiego oczekuje, że skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 r. będzie niższy niż rok wcześniej, podał bank. ING BSK szacuje ponadto, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w przedziale 170-220 mln zł.
"Zarząd banku oczekuje, że skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 roku będzie niższy od zysku netto osiągniętego w porównywalnym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.
"Zarząd banku szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej z 17 marca 2020 roku oraz z 8 kwietnia 2020 roku związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżenie stopy referencyjnej z 1,5% do 0,5%) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy kapitałowej banku za 2020 rok w przedziale 170-220 mln zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych" - czytamy dalej.
Ponadto, zarząd banku wstępnie szacuje, że negatywny wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce wynikającego z epidemii koronawirusa COVID-19 na poziom kosztów ryzyka grupy kapitałowej w I kwartale 2020 roku wyniesie co najmniej 110 mln zł, podano także.
"Zarówno szacunki, jak i założenia dotyczące wpływu niższych stóp procentowych na wynik odsetkowy, jak i wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej na koszty ryzyka, mogą podlegać zmianom. Zarząd banku przedstawi zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność banku i jego spółek zależnych w raporcie finansowym za I kwartał 2020 roku" - zapowiedziano także w komunikacie.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)