Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty kadencja dyrektora szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej, wynosi pięć lat. Kiedy okres ten dobiega końca, miasto ogłasza konkursy na dyrektora. W Warszawie w lutym i w marcu rozpisano konkursy na dyrektorów kilkudziesięciu placówek, jednak z powodu epidemii się one nie odbędą.

"Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sprawie konkursów na dyrektora szkoły bądź placówki wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty dotychczasowemu dyrektorowi albo powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi – do 31 sierpnia 2021 r." – wyjaśniła Rogala.

Wskazała, że w sytuacji, gdy zostało już powierzone pełnienie obowiązków dyrektora – wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi, pełnienie tych obowiązków również może być przedłużone do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.

"Wystąpiliśmy równocześnie do mazowieckiego kuratora oświaty z prośbą o informację, czy wymagana jest przy przedłużeniu aktualna ocena pracy, która jest zawsze wymagana przy konkursach na stanowisko dyrektora" - wskazała.