GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję za 2019 r.


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto za 2019 rok.
"Akumulacja większej części zysku netto w spółce pozwoli na lepsze przygotowanie się na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na otoczenie, w którym funkcjonuje spółka, w szczególności:
a) pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej kraju;
b) prawdopodobny istotny wzrost bezrobocia oraz ograniczenie możliwości finansowych dłużników;
c) istotne zakłócenie działalności sądów oraz komorników oraz windykacji terenowej" - czytamy w komunikacie.
Wypłata dywidendy w wysokości 0,1 zł uwzględnia:
a) osiągnięty przez spółkę zysk netto;
b) potencjalny negatywny wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową spółki oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej spółki;
c) potrzeby płynnościowe grupy i utrudnione możliwości pozyskiwania finansowania w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na rynek finansowy w Polsce;
d) stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, wskazano również.
Vindexus odnotował 12,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 10,56 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)