MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - MCI Capital odnotowało 113,39 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 137,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 123,58 mln zł wobec 152,25 mln zł zysku rok wcześniej.
Zyski z inwestycji sięgnęły 128,38 mln zł w 2018 r. wobec 187,54 mln zł rok wcześniej.
"Zysk netto w roku 2019 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 128 mln zł. Na te wyniki najsilniej wpłynął wynik funduszu MCI.EuroVentures w wysokości 165 mln zł (20,2% IRR), skompensowany przez ujemny wynik funduszu MCI.TechVentures w wysokości 28 mln PLN (-10,5 IRR), co ponownie dowodzi tezy, że koncentracja na strategii buy-out'owej przynosi najlepsze rezultaty" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście do akcjonariuszy.
Łączna wartość wyjść z inwestycji zrealizowanych w roku 2019 wyniosła 321 mln zł, natomiast w roku 2020 266 mln zł.
"W perspektywie kolejnych kilku kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce, zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO. Uważamy, że dzisiejsza sytuacja wpływa na zdecydowane przyspieszenie transformacji cyfrowe oraz przekroczenie przez handel internetowy i usługi internetowe masy krytycznej (eg. SARS w Chinach w 2002). Obserwujemy wzrost zainteresowania e-commerce i cyfrowymi modelami biznesowymi przez inwestorów strategicznych. W relacji do MCI możemy oczekiwać, iż bieżąca sytuacja wpłynie znacząco na zmniejszenie możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego i w ślad za tym możliwość realizowania nowych inwestycji oraz prawdopodobne spowolnienie procesów wyjścia z dotychczasowych inwestycji" - dodał prezes.
Dodał, że w odniesieniu do portfolio funduszy, w których inwestorem jest MCI, poza spółkami z sektora turystycznego - Travelata i Tatilbudur - pozostałe spółki są w dobrej pozycji, aby wykorzystać nowe trendy, w szczególności takie, jak Frisco oraz Pigu/Morele.
"W przypadku pozostałego portfela uważamy, że w dłuższej perspektywie (>1Y) spółki mają szanse umocnić swoje pozycje rynkowe i zyskać na szybszym trendzie migracji klientów z kanałów offline do kanałów internetowych" - podkreślił Czechowicz.
"Biorąc pod uwagę wyzwania związane z pandemią koronawirusa, działając poprzez fundusze, w które inwestujemy, będziemy nadal aktywni w działalności private equity szukając jak najlepszego połączenia osiąganej stopy zwrotu do podejmowanego ryzyka. Na ten moment za najbardziej perspektywiczne uważamy inwestycje o charakterze cyfrowych wykupów (digital buyout). Będziemy się skupiać na realizacji 1-2 inwestycji rocznie o wielkości jednorazowej około 100-200 mln zł (wartość equity/equity ticket). W sferze zainteresowania pozostają lokalni i regionalni championi gospodarki cyfrowej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej z szansą na transgraniczną ekspansję" - podsumował prezes.
MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.
(ISBnews)