Jak poinformował ZUS, trzy placówki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lututowie, Poradnia Aloes z Łodzi i placówka Chaber z Wrocławia, podpisały umowy na dofinansowanie w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”.

Placówki te otrzymają łącznie 1,5 mln złotych na zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Pieniądze te mają zostać przeznaczone na zakup foteli ginekologicznych do badania niepełnosprawnych kobiet, zakup pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, wdrożenie rozwiązań telemedycznych, szkolenia z obszaru komunikacji z pacjentem ze szczególnymi potrzebami, tworzenie dostępnych stron internetowych spełniających wymagania WCAG 2.1 czy też na powołanie funkcji asystenta pacjenta ze szczególnymi potrzebami.

Jak podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak cytowana w komunikacie ZUS-u, "placówki podstawowej opieki zdrowotnej są często miejscami, do których w pierwszej kolejności udajemy się w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia, dlatego bardzo ważne jest, żeby takie miejsca były dostępne dla wszystkich". "Nowe obiekty o tym przeznaczeniu są projektowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, ale te które powstały wcześniej są często nie do zdobycia dla osób ze szczególnymi potrzebami" - dodała.

Jarosińska-Jedynak wskazała, że oprócz dostosowania architektonicznego, ważne są także m.in. komunikacyjne i telemedyczne. "Dzięki rozwiązaniom technologicznym wiele spraw można załatwić z domu, co pozwala uniknąć na przykład trudnej przeprawy przez miasto w celu odebrania recepty" - powiedziała. Jej zdaniem "kluczem do postawienia dobrej diagnozy jest wywiad lekarski, który może być trudny do przeprowadzenia z osobą niesłyszącą lub osobą z zaburzeniami mowy bez odpowiedniego sprzętu ułatwiającego komunikację".

"Program Dostępność Plus w sposób kompleksowy obejmuje wszystkie ważne aspekty" - dodała.

Jak podkreślił ZUS, budżet tego projektu to 80 mln złotych. W ramach pierwszego etapu naboru w projekcie wsparciem zostanie objętych co najmniej 125 placówek z całej Polski. Wkład własny placówki ubiegającej się o dofinansowanie nie jest wymagany.

Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania środków, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 roku - dodano w komunikacie ZUS. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk