Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - ZGH "Bolesław" - spółka zależna Stalproduktu - zdecydował o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni "Olkusz-Pomorzany" z dniem 31 grudnia 2020 roku, podał Stalprodukt. Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni spółka szacuje na ok.140 mln zł.
"W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, spółka z dniem 31.12.2020 r. złoży we właściwym organie koncesyjnym oświadczenie o zrzeczeniu się posiadanych koncesji:
1) Koncesji nr 172/93 z dnia 20 lipca 1993 r [...] na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża 'Pomorzany', położonego na terenie miasta i gminy Olkusz oraz gmin Bolesław i Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie,
2) Koncesji nr 8/2003 z dnia 15 października 2003 r. [...] na wydobywanie rud cynku i ołowiu z części złoża 'Olkusz' poniżej poziomu +276 m. n.p.m. do poziomu +113 m. n.p.m., położonego w granicach administracyjnych miasta i gminy Olkusz oraz gminy Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie,
3) Koncesji nr 1/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. [...] na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża 'Klucze I' (poniżej poziomu +285,2 m. n.p.m. do poziomu +200,2 m. n.p.m.), położonego w granicach administracyjnych gminy Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd ZGH Bolesław postanowił o rozpoczęciu procesu likwidacji Kopalni "Olkusz - Pomorzany" oraz podjęciu wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zakończenia wydobycia w terminie wskazanym powyżej.
"Zarząd spółki, mając na uwadze negatywne skutki społeczne likwidacji Kopalni 'Olkusz - Pomorzany', podejmie działania, aby w jak największym stopniu złagodzić te skutki" - czytamy dalej.
Koszt przeprowadzenia likwidacji kopalni spółka szacuje na ok.140 mln zł, co jest uwzględnione w bilansie w postaci utworzonej rezerwy (116,8 mln zł) i środków zgromadzonych na funduszu likwidacji kopalni (19,8 mln zł).
Przez wiele lat z Kopalni "Olkusz-Pomorzany" wydobywano ponad 2,6 mln ton rudy rocznie o zawartości procentowej cynku powyżej 4% i powyżej 1,7% ołowiu. Od kilku lat spadały wielkość wydobycia oraz zawartość procentowa metali. W 2019 roku wydobycie wyniosło już tylko 1,6 mln ton, a zawartość cynku była na poziomie 2,6%, a ołowiu 1,3%, wyjaśniono.
Na koniec 2019 roku stan zasobów przemysłowych był na poziomie 3,7 mln ton. W roku 2020 zgodnie z planami rocznymi zaplanowano wydobycie na poziomie 1,5 mln ton rudy o analizie 2,5% cynku i 0,9% ołowiu. Plan wydobycia realizowany jest zgodnie z założeniami. Spółka szacuje, że na koniec 2020 roku zasoby przemysłowe rudy na eksploatowanych trzech złożach będą na poziomie około 2 mln ton.
"Zarząd podejmując decyzję o zakończeniu wydobycia rudy cynkowo-ołowiowej z kopalni 'Olkusz-Pomorzany' z dniem 31 grudnia 2020 r. wziął pod uwagę stan zasobów, tj. ich ilości, jakości i rozlokowanie na poszczególnych oddziałach wydobywczych. Wziął także pod uwagę doświadczenia z likwidowanych kopalń, tj. kopalni 'Bolesław' i kopalni 'Olkusz' będących wcześniej w strukturach ZGH 'Bolesław' oraz możliwości zapewnienia wielkości i jakości wydobycia po 2020 roku, w aspekcie wysokości kosztów produkcji. I tak doświadczenia z likwidowanych w ZGH kopalń pokazują jednoznacznie, że nie da się wyeksploatować do 'czysta' zasobów. […] Łącznie z kopalni 'Olkusz-Pomorzany' w latach 1974 - 2020 zostanie wydobyte 92,3 mln ton rudy. Pozostawienie na dzień 31 grudnia 2020 roku tylko około 2 mln ton zasobów przemysłowych będzie niewątpliwym sukcesem i należy uznać to za sczerpanie złoża do 'czysta'" - podsumowano.
Stalprodukt przypomniał też, że podany powyżej termin zakończenia przez ZGH "Bolesław" S.A. działalności górniczej jest zgodny z wcześniejszymi planami. W szczególności, termin ten został określony w strategii rozwoju Segmentu Cynku z 2016 r.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 3 817 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)