BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd British Automotive Holding (BAH) ustalił wstępną szacunkową wartość odpisów aktualizacyjnych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 na łączną kwotę (przed eliminacjami konsolidacyjnymi) 80 271 000 zł dla wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy, podał BAH.
"Jednocześnie zarząd emitenta przewiduje, iż szacowany obecnie spadek wartości aktywów spółek w Grupie pomniejszy kapitał własny Grupy w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok o kwotę 27 575 tys. zł do kwoty 13 344 tys. zł oraz pomniejszy kapitał własny emitenta w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok o kwotę 11 374 tys. zł do kwoty 61 462 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
Ponadto BAH wskazuje, iż najwyższa wartość wstępnych szacowanych odpisów aktualizacyjnych aktywów spośród podmiotów z Grupy dotyczą szacowanych odpisów w spółce zależnej od BAH, tj. w spółce British Automotive Polska (BAP). Wstępna szacunkowa wartość odpisów aktualizacyjnych aktywów BAP w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego BAP za rok obrotowy 2019 została ustalona na łączną kwotę 55 029 tys. zł, co pomniejszy kapitał własny BAP w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok do kwoty 6 905 tys. zł, podano także.
"Ponadto zarząd emitenta wskazuje, iż powyższe wartości stanowią wstępne i szacunkowe kwoty, które mogą ulec zmianie w związku z ciągle trwającą i niezakończoną na dzień 29 kwietnia 2020 r. ww. procedurą szacowania wartości aktywów spółek z Grupy, jak również w ramach przeprowadzanego przez firmę audytorską badania jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2019" - podsumowano.
British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.
(ISBnews)