Sejm na bieżącym posiedzeniu zajmuje się projektem nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt - nazywany również tarczą antykryzysową 3.0 - zawiera szereg propozycji pomocy dla firm w związku z koronawirusem.

Proponowane przepisy przewidują m.in. wprowadzenie do obowiązującej ustawy antykryzysowej możliwości zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców. W czwartek - w związku z wcześniejszym złożeniem szeregu poprawek - projekt ponownie trafił pod obrady sejmowej komisji finansów publicznych.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak, nowelizacja ustawy umożliwi wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w: zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę; zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; zezwoleniach na pracę; zezwoleniach na pracę sezonową; oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń, a także w zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT).

Zmiana umożliwi również wykonywanie przez cudzoziemców pracy na innych warunkach niż te, które zostały określone w zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT), a także w dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

Reklama

Jak zaznaczył Urząd do Spraw Cudzoziemców, wprowadzenie takich zmian będzie możliwe w wyniku skorzystania przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej. Rozwiązania te pozwalają na zmianę warunków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz obniżenie wynagrodzeń, a także skierowania do pracy zdalnej.

Rozwiązanie to - jak podkreśla UdSC - umożliwi pracodawcom skorzystanie w pełni z tych instrumentów ochrony miejsc pracy, także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Zaznaczono również, że nie będzie konieczne inicjowanie postępowań administracyjnych.

>>> Czytaj też: Brak pracowników, rosnące koszty. Producenci owoców i warzyw apelują o pomoc