Orlen Lietuva miał 608 mln zł straty netto, -753 mln zł EBITDA LIFO w I kw.


Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Orlen Lietuva, litewska spółka z Grupy Orlen, miał 753 mln zł straty EBITDA LIFO w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do 206 mln zł zysku rok wcześniej oraz 608 mln zł straty netto, wobec 113 mln zł zysku rok temu, podała spółka.
Skonsolidowane przychody wyniosły 3,14 mld zł (spadek o 28%), a strata operacyjna 730 mln zł, wobec 109 mln zł zysku rok wcześniej, poinformowano również.
"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych (r/r) notowań ropy naftowej i w konsekwencji produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz niższych wolumenów sprzedaży. EBITDA LIFO niższa o (-) 959 mln zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu (r/r) przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 958 mln zł (r/r) przy pozytywnym wpływie rozliczenia i wyceny instrumentów finansowych, otoczenia makro, marż handlowych oraz ograniczenia sprzedaży ciężkich frakcji rafineryjnych w strukturze sprzedaży" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za I kwartał 2020 r.
Nakłady inwestycyjne Orlemn Lietuva w I kw. 2020 r. wyniosły 39 mln zł, w porównaniu do 52 mln zł rok wcześniej.
Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój prawie 4 mld USD.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)