MOL miał 48,42 mld HUF straty netto, 26,02mld HUF zysku EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - MOL odnotował 48 424 mln HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 48 641 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 26 020 mln HUF wobec 57 290 mln HUF zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 119 510 mln HUF w I kw. 2020 r. wobec 1 142 381 mln HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 152 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 173,8 mln USD zysku rok wcześniej.
"Oczyszczona CCS EBITDA wzrosła o 21% r/r do 622 mln USD w I kw., dzięki temu, że pandemia koronawirusa w ograniczonym stopniu wpłynęła na działalność operacyjną" - czytamy w prezentacji.
"COVID-19 kształtuje i rządzi światem i sektorem energetycznym. Sytuacja pandemii i następujący po niej kryzys gospodarczy rzucą długi cień na nasze ogólne wyniki w 2020 r. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa weszły w okres niepewności, którego prawdopodobnie nigdy wcześniej nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Podczas gdy walczymy z pandemią i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych ludzi, naszych klientów i partnerów, pracujemy również ciężko, aby upewnić się, że MOL może nadal działać nawet w przypadku ekstremalnych scenariuszy i ostatecznie będzie mógł wyjść z tego kryzysu jeszcze silniejszy. Nasi oddani ludzie, wysokiej jakości aktywa, silny bilans i nasz prężny, zintegrowany model biznesowy pomogą nam poruszać się po tych nieznanych wodach. Podjęliśmy już szereg trudnych decyzji, które pomogą nam osiągnąć neutralność gotówkową, utrzymać płynność i elastyczność finansową oraz wykorzystać możliwości, które mogą pojawić się na drodze do normalizacji" - skomentował prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.
(ISBnews)