Ministerstwo wyjaśniło zgodnie z danymi na 7 maja: 22 242 wnioski dotyczyły dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy; 784 949 wniosków dotyczyło pożyczek dla mikroprzedsiębiorców; 602 594 – świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą; 122 342 – świadczeń postojowych dla umów cywilnoprawnych; 56 699 wniosków dotyczyło odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat.

Zgodnie z danymi MR, najwięcej wniosków, ponad 1 mln 506 tys. dotyczyło zwolnień ze składek ZUS od marca do maja.

Ministerstwo poinformowało, że do tej pory przyznano 347 206 pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na ponad 1 mld 729 mln zł.

Dodano, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej przeznaczył na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponad 2 mld 379 mln zł.

Resort rozwoju poinformował ponadto, że ZUS wypłacił 264 700 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców na łączną kwotę ponad 531 mln zł. (PAP)

autor: Michał Boroń