Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy. Pogorszą one wynik operacyjny Grupy Energa i Energa S.A. bez wpływu na wynik EBITDA.

"Zarząd Energa SA [...] powziął informację od spółki zależnej Energa Kogeneracja Sp. z o.o. o dokonaniu przez spółkę:

a) odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w wysokości 405 mln zł,

b) odpisu aktualizującego wartość majątku środków trwałych CGU Elbląg w wysokości 78 mln zł,

c) odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. w wysokości 19 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Powyższe odpisy są wynikiem przeprowadzonych wycen wartości udziałów i testów na utratę wartości majątku trwałego według stanu na 31 grudnia 2019 roku, wskazano również.

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. 

>>> Czytaj też: Od kiedy trzeci etap otwierania gospodarki? Rzecznik rządu zabrał głos