Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Zespoły produkcyjne ATM Grupy podjęły skonkretyzowane działania zmierzające do wznowienia realizacji zdjęć do niemal wszystkich produkcji, podała spółka. Również spółka zależna ATM System wraca do realizacji swoich usług zarówno świadczonych na rzecz grupy kapitałowej, jak i podmiotów zewnętrznych, w skali porównywalnej do tej sprzed ogłoszenia zagrożenia epidemicznego. Spółka zakłada, że gotowość osiągnie 25 maja br.
Zostały już przygotowane procedury bezpieczeństwa planów zdjęciowych, zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów medycznych, którzy byli uczestnikami m.in. polskich misji medycznych do włoskiej Lombardii czy USA. Aktorzy i członkowie ekip będą wyposażani w środki ochrony osobistej, a plany zdjęciowe w pomieszczeniach zamkniętych będą regularnie odkażane. Scenariusze zostały zmienione w ten sposób, aby realizacja scen była możliwa z zachowaniem wszystkich uzgodnionych środków ostrożności. Wdrożenie tych procedur pozwoli zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa współpracowników, podano.
"Oczywiście, nie mamy gwarancji, że do planowanego dnia wznowienia zdjęć nie zaistnieje szczególna sytuacja bądź zmiana rządowych przepisów, która opóźni ten termin lub spowoduje konieczność jego przełożenia na czas nieokreślony. Mimo organizowanych zabezpieczeń liczymy się też z ryzykiem, że z przyczyn niezależnych nie uda się uniknąć zarażeń członków ekip, do których mogłoby dojść czy to na planach, czy też w innych miejscach, w których będą oni przebywać w okresach zdjęciowych. Potwierdzone przypadki zachorowań będą wiązały się z koniecznością poddania się chorych osób zaleceniom służb sanitarnych, w tym również kwarantannie, co może prowadzić nawet do okresowego zawieszenia realizacji zdjęć" - czytamy w komunikacie.
"Rozważając i analizując te ryzyka, doszliśmy jednak do wniosku, że czas przestoju wydłużany do momentu, kiedy zagrożenie epidemiczne przestanie istnieć, jest niemożliwy do wiarygodnego przewidzenia. Dlatego w trosce o interesy nie tylko akcjonariuszy, ale również członków ekip i pozostałych współpracowników, którzy niemal gremialnie zgłaszają wolę powrotu na plany zdjęciowe mimo trwającej epidemii, podjęliśmy decyzję o próbie wznowienia zdjęć przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa" - podsumowano.
ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)